Language of document :

Appel iværksat den 22. februar 2019 af Iceland Foods Ltd til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 14. december 2018 i sag T-267/18 – Iceland Foods mod EUIPO - Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

(Sag C-162/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Iceland Foods Ltd (ved S. Malynicz QC, barrister S. Baran, og solicitors J. Hertzog, C. Hill og J. Warner,)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Domstolen (Sjette Afdeling) har ved kendelse af 5. september 2019 fastslået, at appellen afvises, idet den er åbenbart ugrundet, og at Iceland Foods Ltd bærer sine egne omkostninger.

____________