Language of document :

Iceland Foods Ltd 22. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 14. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-267/18: Iceland Foods versus EUIPO - Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

(kohtuasi C-162/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Iceland Foods Ltd (esindajad: S. Malynicz QC, barrister S. Baran, solicitor J. Hertzog, solicitor C. Hill ja solicitor J. Warner)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohtu (kuues koda) 5. septembri 2019. aasta määrusega otsustati apellatsioonkaebus jätta ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata ning jätta Iceland Foods Ltd kohtukulud tema enda kanda.

____________