Language of document :

Žalba koju je 22. veljače 2019. podnio Iceland Foods Ltd protiv rješenja Općeg suda (drugo vijeće) od 14. prosinca 2018. u predmetu T-267/18, Iceland Foods protiv EUIPO-a - Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

(predmet C-162/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Iceland Foods Ltd (zastupnici: S. Malynicz QC, S. Baran, Barrister, J. Hertzog, C. Hill i J. Warner, Solicitors)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Žalba se rješenjem Suda (šesto vijeće) od 5. rujna 2019. odbacuje kao očito nedopuštena te se Iceland Foods Ltd nalaže snošenje vlastitih troškova.

____________