Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 22. februārī Iceland Foods Ltd iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2018. gada 14. decembra spriedumu lietā T267/18 Iceland Foods/EUIPO – Íslandsstofa (“INSPIRED BY ICELAND”)

(Lieta C162/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Iceland Foods Ltd (pārstāvji: S. Malynicz QC, S. Baran, Barrister, J. Hertzog, C. Hill un J. Warner, Solicitors)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Tiesa (sestā palāta) ar 2019. gada 5. septembra rīkojumu ir atzinusi apelācijas sūdzību par acīmredzami nepamatotu un uzdevusi Iceland Foods Ltd segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________