Language of document :

Odvolanie podané 22. februára 2019: Iceland Foods Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) zo 14. decembra 2018 vo veci T-267/18, Iceland Foods/EUIPO – Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

(vec C-162/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Iceland Foods Ltd (v zastúpení: S. Malynicz QC, S. Baran, Barrister, J. Hertzog, C. Hill a J. Warner, solicitors)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Súdny dvor (šiesta komora) uznesením z 5. septembra 2019 odvolanie zamietol ako zjavne nedôvodné a rozhodol, že Iceland Foods Ltd znáša svoje vlastné trovy konania.

____________