Language of document :

Överklagande ingett den 22 februari 2019 av Iceland Foods Ltd av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 14 december 2018 i mål T-267/18, Iceland Foods Ltd mot EUIPO - Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

(Mål C-162/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Iceland Foods Ltd (ombud: S. Malynicz QC, S. Baran, Barrister, samt J. Hertzog, C. Hill och J. Warner, Solicitors)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Genom beslut av den 5 september 2019 ogillade domstolen (sjätte avdelningen) överklagandet såsom uppenbart ogrundat och ålade Iceland Foods Ltd att bära sina egna rättegångskostnader.

____________