Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Consiglio di Stato (Ιταλία) στις 23 Ιουλίου 2019 – Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA κατά Rete Ferroviaria Italiana SpA

(Υπόθεση C-561/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Consiglio di Stato

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούσες: Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA

Εφεσίβλητη: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Προδικαστικά ερωτήματα

Yποχρεούται, καταρχήν, βάσει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, εθνικό δικαστήριο του οποίου οι αποφάσεις έχουν καταστεί απρόσβλητες, να υποβάλει προδικαστικό ερώτημα ως προς την ερμηνεία του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και στις περιπτώσεις που ένας εκ των διαδίκων εγείρει ενώπιον αυτού το εν λόγω ζήτημα μετά την πρώτη εκ μέρους του πράξη κινήσεως της δίκης ή συμμετοχής του σε αυτήν, ή μετά την ολοκλήρωση της συζητήσεως και πριν από τη διάσκεψη επί της υποθέσεως ή, ακόμη, μετά την υποβολή μιας πρώτης αιτήσεως προδικαστικής αποφάσεως στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Συνάδουν – βάσει των ανωτέρω – με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ιδίως με το άρθρο 4, παράγραφος 2, το άρθρο 9, το άρθρο 101, παράγραφος 1, στοιχείο ε΄, το άρθρο 106, το άρθρo 151 – και με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που υπογράφηκε στο Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961 και με τον Κοινοτικό Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων του 1989 που μνηνονεύονται σε αυτό – με τα άρθρα 152, 153, 156 ΣΛΕΕ· με τα άρθρα 2 και 3 ΣΕΕ· καθώς και με το άρθρο 28 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) τα άρθρα 115, 206 και 217 του νδ 163/2006 όπως έχουν ερμηνευθεί από τα εθνικά διοικητικά δικαστήρια, ήτοι υπό την έννοια ότι αποκλείουν την αναπροσαρμογή των τιμών σε συμβάσεις οι οποίες σχετίζονται με τους λεγόμενους ειδικούς τομείς, ιδίως με εκείνους που έχουν αντικείμενο διαφορετικό από τα προβλεπόμενα στην οδηγία 2004/17 1 , αλλά συνδέονται με αυτούς λειτουργικώς;

Συνάδουν – βάσει των ανωτέρω –με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ιδίως με το άρθρο 28 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως η οποία είναι κατοχυρωμένη στα άρθρα 26 και 34 ΣΛΕΕ, καθώς και με την αρχή της επιχειρηματικής ελευθερίας η οποία είναι επίσης κατοχυρωμένη στο άρθρο 16 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) τα άρθρα 115, 206 και 217 του νδ 163/2006 όπως έχουν ερμηνευθεί από τα εθνικά διοικητικά δικαστήρια, ήτοι υπό την έννοια ότι αποκλείουν την αναπροσαρμογή των τιμών σε συμβάσεις που σχετίζονται με τους λεγόμενους ειδικούς τομείς, ιδίως με εκείνους που έχουν αντικείμενο διαφορετικό από τα προβλεπόμενα στην οδηγία 2004/17, αλλά συνδέονται με αυτούς λειτουργικώς;

____________

1 Οδηγία 2004/17/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (EE 2004, L134, σ. 1).