Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 9. augustā iesniedza Verwaltungsgericht Köln (Vācija) – kohlpharma GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Lieta C-602/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Köln

Pamatlietas puses

Prasītāja: kohlpharma GmbH

Atbildētāja: Bundesrepublik Deutschland

Prejudiciālie jautājumi

Vai saskaņā ar LESD 34. pantā nostiprināto preču brīvas aprites principu un uz tā pamata izstrādātajiem zāļu paralēlā importa principiem ir prasīta valsts kompetentās iestādes piekrišana informācijas par paralēli importētu zāļu devas grozījumiem arī tad, ja atsauces atļauja ir anulēta un grozījumu pamatā ir tas, ka tiek pārņemta informācija par valstī atļautām zālēm ar būtībā identisku aktīvo vielu citā zāļu formā kopā ar eksporta valstī atļauto informāciju par paralēli importētajām zālēm?

Vai, ņemot vērā LESD 34. un 36. pantu, valsts iestāde var atteikties piekrist šādiem grozījumiem, pamatojoties uz to, ka paralēlie importētāji esot atbrīvoti no pienākuma iesniegt periodiski atjaunināmos zāļu drošuma ziņojumus, un, tā kā nav valstī piemērojamas atsauces atļaujas, neesot pieejami aktuāli dati par ieguvumu un riska novērtējumu, derīgā valstī piemērojamā atļauja attiecoties uz citu zāļu formu un salīdzinājumā ar atļauju identiskai zāļu formai eksporta valstī – atšķirīgu aktīvās vielas koncentrāciju, turklāt neesot iedomājama divu zāļu formu apkopošana informācijas tekstos?

____________