Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. kolovoza 2019. uputio High Court (Irska) – M.S., M.W., G.S. protiv Minister for Justice and Equality

(predmet C-616/19)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court (Irska)

Stranke glavnog postupka

Podnositelji zahtjeva: M.S., M.W., G.S.

Protustranka: Minister for Justice and Equality

Prethodna pitanja

Odnosi li se upućivanje na „državu članicu” iz članka 25. stavka 2. točaka (d) i (e) Direktive 2005/851 na (a) prvu državu članicu koja je podnositelju zahtjeva odobrila zaštitu istovjetnu azilu ili (b) na drugu državu članicu u kojoj je podnesen naknadni zahtjev za međunarodnu zaštitu ili (c) na bilo koju od tih država članica?

Ako je državljaninu treće zemlje odobrena međunarodna zaštita u obliku supsidijarne zaštite u prvoj državi članici, a on prijeđe na državno područje druge države članice, predstavlja li podnošenje novog zahtjeva za međunarodnu zaštitu u drugoj državi članici zlouporabu prava zbog čega bi drugoj državi članici bilo dopušteno donijeti mjeru kojom se predviđa da je podnošenje takvog naknadnog zahtjeva nedopušteno?

Treba li članak 25. Direktive 2005/85 tumačiti na način da državu članicu koja nije obvezana Direktivom 2011/952 , ali je obvezana Uredbom br. 604/20133 , onemogućuje u usvajanju propisa poput propisa iz ovog predmeta, prema kojem je nedopušten zahtjev za azil državljanina treće zemlje kojem je druga država članica prethodno odobrila supsidijarnu zaštitu?

____________

1 Direktiva Vijeća 2005/85/EZ od 1. prosinca 2005. o minimalnim normama koje se odnose na postupke priznavanja i ukidanja statusa izbjeglica u državama članicama (SL 2005., L 326, str. 13.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 7., str. 19.)

2 Direktiva 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite (SL 2011., L 337, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 13., str. 248.)

3 Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (SL 2013., L 180, str. 31.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 108. i ispravak SL 2017., L 49, str. 50. )