Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 24. února 2019 FV proti rozsudku Tribunálu (druhého rozšířeného senátu) vydanému dne 14. prosince 2018 ve věci T-750/16, FV v. Rada

(Věc C-188/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: FV (zástupce: É. Boigelot, advokát)

Další účastníci řízení: Rada Evropské unie, Evropský parlament, Evropská komise

Usnesením ze dne 3. září 2019 Soudní dvůr (šestý senát) odmítl kasační opravný prostředek.

____________