Language of document :

Appel iværksat den 24. februar 2019 af FV til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Udvidede Afdeling) den 14. december 2018 i sag T-750/16, FV mod Rådet

(Sag C-188/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: FV (ved avocat É. Boigelot)

De andre parter i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen

Ved kendelse af 3. september 2019 har Domstolen (Sjette Afdeling) forkastet appellen.

____________