Language of document :

FV 24. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda laiendatud kooseisus) 14. detsembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-750/16: FV versus nõukogu

(kohtuasi C-188/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: FV (esindaja: advokaat É. Boigelot)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon

Euroopa Liidu Kohus (kuues koda) jättis 3. septembri 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse rahuldamata.

____________