Language of document :

Žalba koju je 24. veljače 2019. podnio FV protiv presude Općeg suda (drugo prošireno vijeće) od 14. prosinca 2018. u predmetu T-750/16, FV protiv Vijeća

(predmet C-188/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: FV (zastupnik: É. Boigelot, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Vijeće Europske unije, Europski parlament, Europska komisija

Rješenjem od 3. rujna 2019., Sud (šesto vijeće) odbio je žalbu.

____________