Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 24. februārī FV iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta paplašinātā sastāvā) 2018. gada 14. decembra spriedumu lietā T-750/16 FV/Padome

(Lieta C-188/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: FV (pārstāvis: É. Boigelot, advokāts)

Pārējās lietas dalībnieces: Eiropas Savienības Padome, Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija

Ar 2019. gada 3. septembra rīkojumu Tiesa (sestā palāta) apelācijas sūdzību noraidīja.

____________