Language of document :

Appell ippreżentat fl-24 ta’ Frar 2019 minn FV mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla Estiża) fl-14 ta’ Diċembru 2018 fil-Kawża T-750/16, FV vs Il-Kunsill

(Kawża C-188/19 P)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Appellant: FV (rappreżentant: É. Boigelot, avukat)

Partijiet oħra fil-proċedura: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Parlament Ewropew, Il-Kummissjoni Ewropea

Permezz ta’ digriet tat-3 ta’ Settembru 2019, il-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) ċaħdet l-appell.

____________