Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 24 februari 2019 door FV tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer – uitgebreid) van 14 december 2018 in zaak T-750/16, FV / Raad

(Zaak C-188/19 P)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirante: FV (vertegenwoordiger: É. Boigelot, advocaat)

Andere partijen in de procedure: Raad van de Europese Unie, Europees Parlement, Europese Commissie

Bij beschikking van 3 september 2019 heeft het Hof (Zesde kamer) de hogere voorziening afgewezen.

____________