Language of document :

Odvolanie podané 24. februára 2019: FV proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá rozšírená komora) zo 14. decembra 2018 vo veci T-750/16, FV/Rada

(vec C-188/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: FV (v zastúpení: É. Boigelot, avocat)

Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie, Európsky parlament, Európska komisia

Súdny dvor (šiesta komora) uznesením z 3. septembra 2019 odvolanie zamietol.

____________