Language of document :

Pritožba, ki jo je FV vložila 24. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi razširjeni senat) z dne 14. decembra 2018 v zadevi T-750/16, FV/Svet

(Zadeva C-188/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnica: FV (zastopnik: É. Boigelot, avocat)

Druge stranke v postopku: Svet Evropske unije, Evropski parlament, Evropska komisija

Sodišče (šesti senat) je s sklepom z dne 3. septembra 2019 pritožbo zavrnilo.

____________