Language of document :

Överklagande ingett den 24 februari 2019 av FV av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 14 december 2018 i mål T-750/16, FV mot rådet

(Mål C-188/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: FV (ombud: É. Boigelot, avocat)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens råd, Europarlamentet, Europeiska kommissionen

Genom beslut av den 3 september 2019 ogillades domstolen (sjätte avdelningen) överklagandet.

____________