Language of document : ECLI:EU:C:2019:714


 


 Unionin tuomioistuimen määräys (valituslupajaosto) 10.9.2019 – Wirecard Technologies vastaan EUIPO

(asia C-375/19 P)

(Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Valituslupa – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla – Valitus, jossa ei esitetä unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeää kysymystä – Valituslupaa ei myönnetä)

Muutoksenhaku – Valituslupajärjestelmä– Unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeä kysymys – Hakemus, jossa ei osoiteta kysymyksen tärkeyttä – Valituslupaa ei myönnetä

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 a artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 b artikla)

(ks. 8–12 kohta)

Ratkaisu

1)

Valituslupaa ei myönnetä.

2)

Wirecard Technologies GmbH vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.