Language of document : ECLI:EU:C:2019:714


 


 Tiesas (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) 2019. gada 10. septembra rīkojums –
Wirecard Technologies/EUIPO

(lieta C375/19 P)

Apelācija – Eiropas Savienības preču zīme – Apelācijas sūdzību pieļaujamība – Tiesas Reglamenta 170.b pants – Apelācijas sūdzība, kas nepierāda tiesību jautājuma nozīmīgumu Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai – Apelācijas sūdzības nepieļaujamība

Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai svarīgs jautājums – Pieteikums, kas nepierāda jautājuma svarīgumu – Nepieļaujamība

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.b pants)

(skat. 8.–12. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Apelācijas sūdzība nav pieļaujama.

2)

Wirecard Technologies GmbH sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.