Language of document : ECLI:EU:C:2019:698


 


 Διάταξη της Αντιπροέδρου του Δικαστηρίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2019 –
Lantmännen και Lantmännen Agroetanol κατά Επιτροπής

[Υπόθεση C318/19 P(R)]

«Αίτηση αναιρέσεως – Διάταξη ασφαλιστικών μέτρων – Ανταγωνισμός – Συμπράξεις – Αγορά βιοκαυσίμων – Παραποίηση των δεικτών αναφοράς για την αιθανόλη – Διαδικασία διευθετήσεως διαφορών – Πρόσβαση σε φερόμενα ως εμπιστευτικά έγγραφα – Επείγον – Σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία – Fumus boni juris»

1.      Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή εκτελέσεως – Προσωρινά μέτρα – Προϋποθέσεις χορηγήσεως – Επείγον – Σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία – Εκτίμηση στο πλαίσιο των διαφορών που αφορούν την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών – Βάρος αποδείξεως του εμπιστευτικού χαρακτήρα των επίμαχων πληροφοριακών στοιχείων

(Άρθρα 278 και 279 ΣΛΕΕ)

(βλ. σκέψεις 48, 49)

2.      Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή εκτελέσεως – Προσωρινά μέτρα – Προϋποθέσεις χορηγήσεως – Επείγον – Σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία – Ζημία απορρέουσα από τη δημοσίευση εμπιστευτικών πληροφοριών – Βάρος αποδείξεως του ανεπανόρθωτου χαρακτήρα της ζημίας παρά τον μη αναστρέψιμο χαρακτήρα της δημοσιεύσεως των πληροφοριών

(Άρθρα 278 και 279 ΣΛΕΕ)

(βλ. σκέψεις 55-58, 66-68)

3.      Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή εκτελέσεως – Προσωρινά μέτρα – Προϋποθέσεις χορηγήσεως – Fumus boni juris – Επείγον – Σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία – Σωρευτικός χαρακτήρας – Στάθμιση όλων των εμπλεκομένων συμφερόντων – Εκτίμηση στο πλαίσιο των διαφορών που αφορούν την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών – Μη πλήρωση της προϋποθέσεως σχετικά με το επείγον

(Άρθρα 278 και 279 ΣΛΕΕ)

(βλ. σκέψεις 73-77)

Διατακτικό

Το Δικαστήριο διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.

2)

Καταδικάζει τις Lantmännen ek för και Lantmännen Agroetanol AB στα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας αναιρετικής διαδικασίας.