Language of document : ECLI:EU:C:2019:698


 


 Unionin tuomioistuimen varapresidentin määräys 10.9.2019 – Lantmännen ja Lantmännen Agroetanol vastaan komissio

(asia C-318/19 P(R))

(Muutoksenhaku – Välitoimimääräys – Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Biopolttoainemarkkinat – Etanolin viitearvojen manipulointi – Sovintomenettely – Oikeus tutustua asiakirjoihin, joiden väitetään olevan luottamuksellisia – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko – Fumus boni juris)

1.      Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Välitoimet – Myöntämisen edellytykset – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko – Arviointi luottamuksellisten tietojen suojaamista koskevassa oikeudenkäyntiasiassa – Todistustaakka kyseessä olevien tietojen luottamuksellisuuden osalta

(SEUT 278 ja SEUT 279 artikla)

(ks. 48 ja 49 kohta)

2.      Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Välitoimet – Myöntämisen edellytykset – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko – Luottamuksellisten tietojen julkaisemisesta johtuva vahinko – Todistustaakka vahingon korjaamattomuuden osalta siitä huolimatta, että tietojen ilmaiseminen on luonteeltaan peruuttamatonta

(SEUT 278 ja SEUT 279 artikla)

(ks. 55–58 ja 66–68 kohta)

3.      Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Välitoimet – Myöntämisen edellytykset – Fumus boni juris – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko – Yhtäaikaisuus – Kaikkien kysymyksessä olevien intressien vertailu – Arviointi luottamuksellisten tietojen suojaamista koskevassa oikeudenkäyntiasiassa – Kiireellisyysedellytys ei täyty

(SEUT 278 ja SEUT 279 artikla)

(ks. 73–77 kohta)

Ratkaisu

1)

Valitus hylätään.

2)

Lantmännen ek för ja Lantmännen Agroetanol AB velvoitetaan korvaamaan tästä valituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.