Language of document : ECLI:EU:C:2019:803


 
Domstolens kendelse (Appelkammeret) af 1. oktober 2019 –
Stada Arzneimittel mod EUIPO

(Sag C-460/19 P)

»Appel – EU-varemærker – bevilling af appel – artikel 170b i Domstolens procesreglement – anmodning, der ikke godtgør vigtigheden af et spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – appellen admitteres ikke«

Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – anmodning om bevilling, der ikke godtgør vigtigheden af spørgsmålet – admitteres ikke

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170b)

(jf. præmis 9-14)

Konklusion

1)

Appellen admitteres ikke.

2)

Stada Arzneimittel AG bærer sine egne omkostninger.