Language of document : ECLI:EU:C:2019:803


 


 Euroopa Kohtu (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) 1. oktoobri 2019. aasta määrus – Stada Arzneimittel vs. EUIPO

(kohtuasi C460/19 P)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Apellatsioonkaebuste menetlusse võtmine – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 170b – Taotlus, millest ei nähtu, et küsimus oleks liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata jätmine

Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise üle otsustamise kord – Liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline küsimus – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise taotlus, millest ei nähtu, et küsimus oleks oluline – Menetlusse võtmata jätmine

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukord, artikkel 170b)

(vt punktid 9–14)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus menetlusse võtmata.

2.

Jätta Stada Arzneimittel AG kohtukulud tema enda kanda.