Language of document : ECLI:EU:C:2019:803


 


 A Bíróság (a fellebbezés megengedhetőségéről határozó tanács) 2019. október 1jei végzése –
Stada Arzneimittel kontra EUIPO

(C460/19. P. sz. ügy)

„Fellebbezés – Európai uniós védjegy – A fellebbezések megengedhetősége – A Bíróság eljárási szabályzatának 170b. cikke – A kérdésnek az uniós jog egységessége, koherenciája vagy fejlődése szempontjából való jelentőségét nem bizonyító kérelem – A fellebbezés nem megengedhetővé nyilvánítása”

Fellebbezés – Előzetes megengedhetővé nyilvánítási rendszer – Az uniós jog egységessége, koherenciája vagy fejlődése szempontjából jelentős kérdés – A kérdés jelentőségét nem bizonyító, megengedhetővé nyilvánítás iránti kérelem – Nem megengedhetővé nyilvánítás

(A Bíróság alapokmánya, 58a. cikk, első bekezdés; a Bíróság eljárási szabályzata, 170b. cikk)

(lásd: 9–14. pont)

Rendelkező rész

1)

A fellebbezés nem megengedhető.

2)

A Stada Arzneimittel AG maga viseli saját költségeit.