Language of document : ECLI:EU:C:2019:803


 


 2019 m. spalio 1 d. Teisingumo Teismo (prašymus priimti apeliacinį skundą nagrinėjanti kolegija) nutartis
Stada Arzneimittel /  EUIPO

(Byla C460/19 P)

„Apeliacinis skundas – Europos Sąjungos prekių ženklas – Apeliacinio skundo priėmimas – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170b straipsnis –Prašymas, neįrodantis, kad keliamas klausimas yra svarbus Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai – Apeliacinio skundo nepriėmimas“

Apeliacinis skundas – Išankstinio priėmimo procedūra – Klausimas, svarbus Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai – Prašymas, neįrodantis keliamo klausimo svarbos – Nepriėmimas

(Teisingumo Teismo statuto 58a straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170b straipsnis)

(žr. 9–14 punktus)

Rezoliucinė dalis

1.

Nepriimti apeliacinio skundo.

2.

Stada Arzneimittel AG padengia savo bylinėjimosi išlaidas.