Language of document : ECLI:EU:C:2019:803


 


 Ordonanța Curții (Camera de admitere în principiu a recursurilor) din 1 octombrie 2019 – Stada Arzneimittel/EUIPO

(Cauza C460/19 P)

„Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Admitere în principiu a recursurilor – Articolul 170b din Regulamentul de procedură al Curții – Cerere care nu demonstrează importanța unei chestiuni de drept pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Neadmitere în principiu a recursului”

Recurs – Regimul admiterii în principiu – Chestiune importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Cerere de admitere în principiu care nu demonstrează importanța chestiunii – Neadmitere în principiu

(Statutul Curții de Justiție, art. 58a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170b)

(a se vedea punctele 9-14)

Dispozitivul

1)

Recursul nu este admis în principiu.

2)

Stada Arzneimittel AG suportă propriile cheltuieli de judecată.