Language of document : ECLI:EU:T:2019:555


 


 Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 19. augusta rīkojums –
BASF/Komisija

(lieta T472/19 R)

Pagaidu noregulējums – Zāles – Tirdzniecības atļauja – Omega 3 skābes etilesteri – Steidzamības neesamība

1.      Pagaidu noregulējums – Piemērošanas apturēšana – Pagaidu pasākumi – Piešķiršanas nosacījumi – “Fumus boni juris” – Steidzamība – Būtisks un neatgriezenisks kaitējums – Kumulatīvs raksturs – Visu attiecīgo interešu izsvēršana – Izmeklēšanas kārtība un pārbaudes veids – Pagaidu noregulējuma tiesneša novērtējuma brīvība

(LESD 256. panta 1. punkts, 278. un 279. pants; Vispārējās tiesas Reglamenta 156. panta 4. punkts)

(skat. 11.–14. punktu)

2.      Pagaidu noregulējums – Piemērošanas apturēšana – Pagaidu pasākumi – Piešķiršanas nosacījumi – Steidzamība – Būtisks un neatgriezenisks kaitējums – Pierādīšanas pienākums – Tikai un vienīgi hipotētisks kaitējums, kas pamatots ar nenoteiktu notikumu iestāšanos nākotnē – Steidzamības pamatošanai nepietiekams raksturs

(LESD 278. un 279. pants)

(skat. 17., 18. punktu)

3.      Pagaidu noregulējums – Piemērošanas apturēšana – Pagaidu pasākumi – Piešķiršanas nosacījumi – Steidzamība – Būtisks un neatgriezenisks kaitējums – Pierādīšanas pienākums – Finansiāls kaitējums – Pienākums iesniegt konkrētas un precīzas norādes, kas ir pamatotas ar detalizētiem dokumentāriem pierādījumiem – Situācija, kas varētu apdraudēt prasītājas sabiedrības pastāvēšanu

(LESD 278. un 279. pants; Vispārējās tiesas Reglamenta 156. panta 4. punkts)

(skat. 19.–21. punktu)

4.      Pagaidu noregulējums – Formas prasības – Pieteikumu iesniegšana – Izvirzīto pamatu kopsavilkums – Tiesību pamati, kas nav izklāstīti prasības pieteikumā un rakstos – Vispārēja atsauce uz citiem dokumentiem – Nepieņemamība

(LESD 278. un 279. pants; Vispārējās tiesas Reglamenta 156. panta 4. un 5. punkts)

(skat. 22. punktu)

Priekšmets

Pieteikums, kas ir pamatots ar LESD 278. un 279. pantu un ar ko tiek lūgts noteikt pagaidu pasākumus, apturot Komisijas 2019. gada 6. jūnija īstenošanas lēmuma par tādu cilvēkiem paredzēto zāļu tirdzniecības atļaujām, kuras satur “omega 3 skābes etilesterus” un kuras paredzētas perorālai lietošanai sekundārajā profilaksē pēc miokarda infarkta, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/83/EK 31. panta ietvaros [C(2019)4336 final], piemērošanu.

Rezolutīvā daļa

1)

Pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt.

2)

Lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.