Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Barcelona (Spanien) den 2. august 2019 – SI mod Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Sag C-592/19)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Barcelona

Parter i hovedsagen

Sagsøger: SI

Sagsøgt: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 4 og artikel 6, stk. 1, i direktiv 2003/109/EF 1 fortolkes således, at en straf af enhver karakter er tilstrækkelig til at nægte adgang til status som fastboende udlænding, idet det ikke er nødvendigt at tage hensyn til varigheden af opholdet og tilknytningen til opholdslandet?

____________

1     Rådets direktiv 2003/109/EF af 25.11.2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (EUT 2004, L 16, s. 44).