Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 05 de Barcelona (Espanja) on esittänyt 2.8.2019 – SI v. Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(asia C-592/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 05 de Barcelona

Pääasian asianosaiset

Kantaja: SI

Vastaaja: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2003/109/EY1 4 artiklaa ja 6 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että millainen hyvänsä aikaisempi rikosseuraamus on riittävä syy evätä pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen asema, ilman että on otettava huomioon hänen oleskelunsa kestoa ja siteitä, joita hänellä on oleskeluvaltioon?

____________

1 Pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25.11.2003 annettu neuvoston direktiivi 2003/109/EY (EUVL 2004, L 16, s. 44).