Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. kolovoza 2019. uputio Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Barcelona (Španjolska) – SI protiv Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(predmet C-592/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Barcelona

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: SI

Tuženik: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Prethodno pitanje

Treba li članak 4. i članak 6. stavak 1. Direktive 2003/109/EZ1 tumačiti na način da je ranija kaznena osuda bilo kakve prirode dovoljan razlog za odbijanje odobravanja statusa osobe s dugotrajnim boravištem, a da pritom nije potrebno ocijeniti trajanje boravka i postojanje veze sa zemljom boravišta?

____________

1     Direktiva Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem (SL 2004., L 16, str. 44.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 6., str. 41.)