Language of document :

A Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Barcelona (Spanyolország) által 2019. augusztus 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SI kontra Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(C-592/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Barcelona

Az alapeljárás felei

Felperes: SI

Alperes: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2003/109/EK irányelv1 4. cikkét és 6. cikkének (1) bekezdését, hogy a büntetett előélet elegendő indok a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogálláshoz való hozzáférés anélkül történő megtagadásához, hogy vizsgálni kellene a tartózkodás időtartamát és a tartózkodási hely szerinti országgal való kapcsolatok fennállását?

____________

1 A harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv (HL 2004. L 16., 44. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 272. o.)