Language of document :

2019 m. rugpjūčio 2 d. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SI / Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Byla C-592/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Barcelona

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: SI

Atsakovas: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyvos 2003/109/EB1 4 straipsnis ir 6 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinami taip, kad bet kokio pobūdžio įtraukimas į įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą yra pakankama priežastis nesuteikti ilgalaikio gyventojo statuso ir nereikia įvertinti gyvenimo šalyje trukmės ir ryšių su šia šalimi?

____________

1 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso (OL L 16, p. 44; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 272).