Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 2. augustā iesniedza Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Barcelona (Spānija) – SI/Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Lieta C-592/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Barcelona

Pamatlietas puses

Prasītāja: SI

Atbildētāja: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Prejudiciālais jautājums

Vai Direktīvas 2003/109/EK 1 4. pants un 6. panta 1. punkts ir interpretējami tādējādi, ka jebkāda veida kriminālsodāmība ir pietiekams iemesls, lai atteiktu tiesības uz pastāvīgā iedzīvotāja statusu, neizvērtējot uzturēšanās ilgumu un saiknes ar mītnes valsti esamību?

____________

1 Padomes Direktīva 2003/109/EK (2003. gada 25. novembris) par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji (OV 2004, L 16, 44. lpp.).