Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Barcelona (Spanje) op 2 augustus 2019 – SI/Subdelegación del Gobierno en Barcelona Sub

(Zaak C-592/19)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Barcelona

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: SI

Verwerende partij: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Prejudiciële vraag

Moeten artikel 4 en artikel 6, lid 1, van richtlijn 2003/109/EG1 aldus worden uitgelegd dat een strafblad van welke aard dan ook voldoende reden is om de toegang tot de status van langdurig ingezetene te weigeren, zonder dat de duur van het verblijf en het bestaan van banden met het land van verblijf moeten worden beoordeeld?

____________

1 Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (PB 2004, L 16, blz. 44).