Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Barcelona (Spania) la 2 august 2019 – SI/Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Cauza C-592/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Barcelona

Părțile din procedura principală

Reclamant: SI

Pârâtă: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Întrebarea preliminară

Articolul 4 și articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2003/109/CE1 trebuie interpretate în sensul că un antecedent penal de orice natură constituie un motiv suficient pentru a refuza accesul la statutul de rezident pe termen lung, fără a fi necesar să se aprecieze durata șederii și existența unor legături cu țara de reședință?

____________

1     Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung (JO 2004, L 16, p. 44, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 225).