Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Barcelona (Španija) 2. avgusta 2019 – SI/Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Zadeva C-592/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Barcelona

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: SI

Tožena stranka: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člena 4 in 6(1) Direktive 2003/109/ES1 razlagati tako, da je kakršna koli kazenska evidenca zadosten razlog za nepriznanje statusa rezidenta za daljši čas, ne da bi bilo treba presojati trajanje prebivanja in obstoj povezav z državo prebivališča?

____________

1 Direktiva Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6 str. 272).