Language of document :

2019 m. rugsėjo 11 d. Bruno Gollnisch pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-95/18 Gollnisch / Parlamentas

(Byla C-676/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Bruno Gollnisch, atstovaujamas advokato B. Bonnefoy-Claudet

Kitos proceso šalys: Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba

Apelianto reikalavimai

panaikinti 2019 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimą (T-95/18);

grąžinti bylą Bendrajam Teismui nagrinėti iš naujo;

priteisti apeliantui 12 500 EUR sumą bylinėjimosi išlaidoms padengti;

priteisti iš Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Jei apeliacinis skundas būtų patenkintas, apeliantas Teisingumo Teismo taip pat prašo:

spręsti bylą iš esmės, jei Teisingumo Teismas mano turintis pakankamai informacijos;

panaikinti 2017 m. spalio 23 d. Parlamento biuro sprendimą;

tenkinti apelianto reikalavimus pirmojoje instancijoje;

priteisti iš Parlamento visas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.    Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas vėlesnės jurisprudencijos taikymu in defavorem atgaline data, kad ieškinys galėtų būti pripažintas nepriimtinu.

Kad būtų atmestas ieškinys, skundžiamame sprendime atgaline data nepalankiai ir prieštaraujant teisei pritaikyta vėlesnė už ieškinio pateikimą Teisingumo Teismo jurisprudencija, nors tas ieškinys buvo aiškiai priimtinas pagal ankstesnę jurisprudenciją.

2.    Antrasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas atsisakymu taikyti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį ir Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio 1 dalį.

Bendrasis Teismas nusprendė nagrinėjamame ginče netaikyti šių dviejų straipsnių, nors remiantis Chartijos 52 straipsniu ir Teisingumo Teismo jurisprudencijoje pripažįstamais aptariamų straipsnių išaiškinimais tie straipsniai buvo reikšmingi.

3.    Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas klaidingu jurisprudencijos dėl teisės būti išklausytam išaiškinimu.

Skundžiamame sprendime klaidingai remtasi Teisingumo Teismo sprendimu, kad ieškovui nebūtų su teikta teisė į išklausymą žodžiu, nors tas sprendimas buvo susijęs tik su į konkrečią ir nesvarbią bylą įstojusiomis šalimis, kurioje, be kita ko, leista surengti išklausymą žodžiu.

4.    Ketvirtasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas motyvų prieštaringumu ir teisės į gynybą pažeidimu.

Kad nuspręstų, jog dokumento nepateikimas ieškovui per ginčijamą procesą yra teisėtas, Bendrasis Teismas tą dokumentą kvalifikavo prieštaringai, todėl buvo pažeista teisė į gynybą.

____________