Language of document :

Recurs introdus la 11 septembrie 2019 de Bruno Gollnisch împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 11 iulie 2019 în cauza T-95/18, Gollnisch/Parlamentul

(Cauza C-676/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: Bruno Gollnisch (reprezentant: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)

Celelalte părți din procedură: Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Anularea hotărârii Tribunalului din 11 iulie 2019 (T-95/18);

trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal;

acordarea în favoarea recurentului a sumei de 12 500 de euro cu titlu de cheltuieli de judecată;

obligarea Parlamentului la plata cheltuielilor de judecată.

Recurentul solicită de asemenea Curții, în cazul admiterii recursului:

Evocarea fondului litigiului, în cazul în care Curtea se consideră suficient informată;

anularea Deciziei Biroului Parlamentului din 23 octombrie 2017;

admiterea concluziilor prezentate de recurent în primă instanță;

obligarea Parlamentului la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

1. Primul motiv, întemeiat pe o aplicare retroactivă in defavorem a jurisprudenței ulterioare cu scopul de a se constata inadmisibilitatea acțiunii

Pentru a respinge acțiunea, hotărârea atacată a aplicat retroactiv, în mod defavorabil și contrar legii o jurisprudență a Curții ulterioară introducerii acțiunii, în condiţiile în care aceasta a fost descrisă în mod expres ca fiind admisibilă sub imperiul situației anterioare.

2. Al doilea motiv, întemeiat pe refuzul aplicării articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și a articolului 6 paragraful 1 din Convenția europeană a drepturilor omului

Tribunalul a înlăturat aplicarea acestor două articole în cadrul litigiului, în condițiile în care rezulta din articolul 52 din Cartă și din explicațiile pe marginea articolelor Cartei recunoscute în jurisprudența Curții că acestea erau pertinente.

3. Al treilea motiv, întemeiat pe o interpretare greșită a jurisprudenței privind dreptul de a fi ascultat

Hotărârea atacată a invocat în mod eronat o hotărâre a Curții pentru a-i contesta recurentului dreptul la o audiere, în condițiile în care hotărârea respectivă nu privea decât intervenientele în cadrul unei proceduri specifice și de importanță minoră, care, de altfel, permitea audierea.

4. Al patrulea motiv, întemeiat pe o contradicție între motive și pe o încălcare a dreptului la apărare

Pentru a considera legal faptul că un document nu a fost transmis recurentului în cursul procedurii contencioase, Tribunalul i-a dat acestui document calificări contradictorii, având drept consecință o încălcare a dreptului la apărare.

____________