Language of document :

    Kasační opravný prostředek podaný dne 7. února 2019 Comprojecto-Projectos e Construções, L.da, a dalšími proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 13. prosince 2018 ve věci T-493/18, Comprojecto-Projectos e Construções a další v. Portugalsko

(Věc C-493/18 P)

Jednací jazyk: portugalština

Účastníci řízení

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek: Comprojecto-Projectos e Construções, L.da, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo, Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (zástupce: M.A. Ribeiro, advogado)

Další účastnice řízení: Portugalská republika

Usnesením ze dne 11. září 2019 Soudní dvůr (šestý senát) kasační opravný prostředek zčásti odmítl jako zjevně nepřípustný a zčásti zamítl jako zjevně neopodstatněný.

____________