Language of document :

Comprojecto-Projetos e Construções, L.da jt 7. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 13. detsembri 2018. aasta määruse peale kohtuasjas T-493/18: Comprojecto-Projetos e Construções jt versus Portugal

(kohtuasi C-98/19 P)

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Apellandid: Comprojecto-Projetos e Construções, L.da, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo, Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (esindaja: advokaat M.A. Ribeiro)

Teine menetlusosaline: Portugali Vabariik

Euroopa Kohus (kuues koda) jättis apellatsioonkaebuse 11. septembri 2019. aasta määrusega osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

____________