Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 7. februārī Comprojecto-Projectos e Construções, Lda u.c. iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2018. gada 13. decembra rīkojumu lietā T-493/18 Comprojecto-Projectos e Construções u.c./Portugāle

(Lieta C-98/19 P)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: Comprojecto-Projectos e Construções, Lda, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo, Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (pārstāvis: M. A. Ribeiro, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Portugāles Republika

Ar 2019. gada 11. septembra rīkojumu Tiesa (sestā palāta) apelācijas sūdzību noraidīja kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji acīmredzami nepamatotu.

____________