Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakiet) den 20. august 2019 – Weindel Logistik Service SR spol. s r.o. mod Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(Sag C-621/19)

Processprog: slovakisk

Den forelæggende ret

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parter i hovedsagen

Appellant: Weindel Logistik Service SR spol. s r.o.

Indstævnt: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 167 og artikel 168, litra e), i Rådets direktiv 2006/112/EF 1 om det fælles merværdiafgiftssystem fortolkes således, at retten til fradrag af den merværdiafgift, som den afgiftspligtige person skal betale af indførte varer, er underlagt et krav om ejendomsret til de indførte varer eller retten til som ejer at råde over disse varer?

Skal artikel 168, litra e), i direktiv 2006/112/EF […] fortolkes således, at retten til fradrag af den merværdiafgift, som den afgiftspligtige person skal betale af indførte varer, kun opstår, hvis de indførte varer anvendes i forbindelse med den afgiftspligtige persons afgiftspligtige transaktioner i form af salg af disse varer på det nationale område, levering til en anden medlemsstat eller udførsel til et tredjeland?

Er betingelsen om, at der skal være en direkte og umiddelbar tilknytning mellem de erhvervede varer og de udgående transaktioner, opfyldt under disse omstændigheder, og er det nærmere bestemt i den foreliggende sag muligt at anvende den traditionelle fortolkning af fradragsretten, der er baseret på en direkte og umiddelbar tilknytning mellem de erhvervede varer og de udgående transaktioner, med hensyn til de udgifter, der ikke er opstået i forbindelse med varerne, og således ikke kunne afspejles i prisen for den udgående transaktion?

____________

1     Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2006, L 347, s. 1).