Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakkia) 20. augustil 2019 – Weindel Logistik Service SR spol. s r.o. versus Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(kohtuasi C-621/19)

Kohtumenetluse keel: slovaki

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Weindel Logistik Service SR spol. s r.o.

Vastustaja: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Eelotsuse küsimused

Kas […] nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ1 , mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artiklit 167 ja artikli 168 punkti e tuleb tõlgendada nii, et õigus arvata maha käibemaks, mida maksukohustuslane on kohustatud imporditud kaupadelt tasuma, sõltub omandiõigusest imporditud kaupadele või õigusest sellist kaupa omanikuna käsutada?

Kas […] direktiivi 2006/112/EÜ artikli 168 punkti e tuleb tõlgendada nii, et õigus arvata maha käibemaks, mida maksukohustuslane on kohustatud imporditud kaupadelt tasuma, tekib ainult siis, kui imporditud kaupu kasutatakse maksukohustuslase maksustatavate tehingute tarbeks kõnealuste kaupade riigisisese müügi vormis, tarneks teise liikmesriiki või ekspordiks kolmandasse riiki?

Kas sellistel asjaoludel on ostetud kauba ja järgnevate tehingute vahelise otsese ja vahetu seose tingimus täidetud, täpsemalt, kas käesolevas kohtuasjas on võimalik kohaldada mahaarvamisõiguse traditsioonilist tõlgendust, mis põhineb otsesel ja vahetul seosel ostetud kauba ja järgnevate tehingute vahel, seoses kuluelementidega, mida kaubaga seoses ei tekkinud ja mis ei saanud seega järgneva tehingu hinnas peegelduda?

____________

1     Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).