Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. kolovoza 2019. uputio Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovačka) – Weindel Logistik Service SR spol. s r.o. protiv Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(predmet C-621/19)

Jezik postupka: slovački

Sud koji je uputio zahtjev

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Weindel Logistik Service SR spol. s r.o.

Druga stranka u postupku: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Prethodna pitanja

Treba li članak 167. i članak 168. točku (e) Direktive Vijeća 2006/112/EZ1 o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost tumačiti na način da pravo na odbitak poreza na dodanu vrijednost koji je porezni obveznik dužan platiti na uvezenu robu, ovisi o pravu vlasništva nad uvezenom robom, odnosno o pravu raspolaganja tom robom kao vlasnik?

Treba li članak 168. točku (e) Direktive 2006/112/EZ […] tumačiti na način da pravo na odbitak poreza na dodanu vrijednost koji je porezni obveznik dužan platiti na uvezenu robu, nastaje samo ako se uvezena roba koristi za potrebe oporezivih transakcija poreznog obveznika u obliku prodaje te robe na državnom području, isporuke u drugu državu članicu ili izvoza u treću zemlju?

U tim okolnostima, je li ispunjen uvjet postojanja izravne i neposredne veze između kupljene robe i izlaznih transakcija i, konkretnije, može li se u predmetnom slučaju primijeniti tradicionalno tumačenje prava na odbitak koje se temelji na izravnoj i neposrednoj vezi između kupljene robe i izlaznih transakcija koje su povezane s troškovnim elementima koji nisu nastali u pogledu robe i stoga se nisu mogli odraziti u cijeni izlazne transakcije?

____________

1     Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)