Language of document :

A Najvyšší súd Slovenskej republiky (Szlovákia) által 2019. augusztus 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Weindel Logistik Service SR spol. s r o. kontra Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(C-621/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovák

A kérdést előterjesztő bíróság

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Az alapeljárás felei

Felperes: Weindel Logistik Service SR spol. s r o.

Alperes: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv1 167. cikkét és 168. cikkének e) pontját, hogy az adóalany által az importált termékek után fizetendő hozzáadottérték-adó levonásához való jog az importált termékek tulajdonjogához, tehát a termékekkel tulajdonosként való rendelkezés jogához van kötve?

Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 168. cikkének e) pontját, hogy az adóalany által az importált termékek után fizetendő hozzáadottérték-adó levonásához való jog kizárólag akkor keletkezik, ha az importált termékeket az adóalany belföldön történő értékesítés, másik tagállamba történő értékesítés vagy harmadik országba történő kivitel formájában adóköteles tevékenységéhez használja fel?

Teljesül-e ilyen körülmények között a beszerzett termékek és az értékesítési ügyletek közötti közvetlen és azonnali kapcsolat feltétele, pontosabban a jelen ügyben alkalmazható-e a levonáshoz való jognak a beszerzett termékek és az értékesítési ügyletek közötti közvetlen és azonnali kapcsolaton alapuló hagyományos értelmezése az olyan költségelemekre, amelyek nem a termékekkel kapcsolatban merültek fel, így azokat nem tükrözhette a végső szolgáltatásnyújtás ára?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.)