Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovenia) la 20 august 2019 – Weindel Logistik Service SR spol. s r.o./Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(Cauza C-621/19)

Limba de procedură: slovena

Instanța de trimitere

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Părțile din procedura principală

Recurentă: Weindel Logistik Service SR spol. s r.o.

Intimată: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Întrebările preliminare

1)    Articolul 167 și articolul 168 litera (e) din Directiva 2006/112/CE1 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretate în sensul că dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată pe care persoana impozabilă are obligația să o plătească pentru bunurile importate este condiționat de dobândirea unui drept de proprietate asupra bunurilor importate sau a unui drept de a dispune de aceste bunuri ca un proprietar?

2)    Articolul 168 litera (e) din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretat în sensul că dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată pe care persoana impozabilă are obligația să o plătească pentru bunurile importate ia naștere numai în cazul în care bunurile importate sunt utilizate în scopul operațiunilor taxabile ale persoanei impozabile sub forma vânzării acestor bunuri pe teritoriul național, a livrării către un alt stat membru sau a exportului către o țară terță?

3)    În aceste împrejurări, este îndeplinită condiția privind existența unei legături directe și imediate între bunurile achiziționate și operațiunile în aval și, mai precis, poate fi aplicată în speță interpretarea tradițională a dreptului de deducere întemeiată pe o legătură directă și imediată între bunurile achiziționate și operațiunile în aval în raport cu elemente de cost care nu au survenit cu privire la bunurile respective și, prin urmare, nu puteau fi reflectate în prețul prestației în aval?

____________

1     Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 3)