Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaška) 20. avgusta 2019 – Weindel Logistik Service SR spol. s r.o./Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(Zadeva C-621/19)

Jezik postopka: slovaščina

Predložitveno sodišče

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Weindel Logistik Service SR spol. s r.o.

Tožena stranka: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 167 in člen 168(e) Direktive Sveta 2006/112/ES1 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost razlagati tako, da se za pravico do odbitka DDV, ki ga je davčni zavezanec dolžan plačati na uvoženo blago, zahteva lastninska pravica na uvoženem blagu oziroma pravica do razpolaganja s tem blagom kot lastnik?

2.    Ali je treba člen 168(e) Direktive Sveta 2006/112/ES (…) razlagati tako, da pravica do odbitka davka na dodano vrednost, ki ga je davčni zavezanec dolžan plačati na uvoženo blago, nastane samo, če se uvoženo blago uporablja za namene obdavčljivih davčnih transakcij davčnega zavezanca v obliki prodaje tega blaga na državnem ozemlju, dobave v drugo državo članico ali izvoza v tretjo državo?

3.    Ali je v tem primeru izpolnjen pogoj neposredne in takojšnje povezave med nabavljenim blagom in izhodnimi transakcijami, in natančneje, ali je mogoče v obravnavani zadevi uporabiti tradicionalno razlago pravice do odbitka na podlagi neposredne in takojšnje povezave med nabavljenim blagom in izhodnimi transakcijami v povezavi z elementi izdatkov, ki niso nastali v zvezi z blagom in se posledično ne morejo odražati v ceni izstopne storitve?

____________

1 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 2006, str. 1).