Language of document :

Жалба, подадена на 13 май 2019 г. от Wirecard Technologies GmbH срещу решението на Общия съд (трети състав), постановено на 13 март 2019 г. по дело T-297/18 — Wirecard Technologies GmbH/EUIPO – Striatum Ventures

(Дело C-375/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Wirecard Technologies GmbH (представител: A. Bayer, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост, Striatum Ventures

С определение от 10 септември 2019 г. Съдът (състав по допустимостта на жалбите) приема, че жалбата е недопустима.

____________